Privacy

ProHockey verwerkt persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ProHockey met jouw persoonsgegevens om gaat, is deze privacyverklaring opgesteld.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

ProHockey
Zundertseweg 54a
4876NL Etten-Leur
Kvk nummer: 83224882
E-mail: administratie@prohockey.nl
Contactpersoon: Iris Rovers

Welke gegevens wij verwerken

 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
  • Geboortedatum;

Doeleinden

Jouw persoonsgegevens kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt, zoals:

  • Het onderhouden van contact;
  • Verbetering van de dienstverlening;
  • Facturering;
  • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
  • Marketing;
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
  • Uitvoering van de overeenkomst tussen ProHockey en de betrokkene.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk aan jou worden gevraagd. Hierbij kan je denken aan het gebruik van foto’s voor marketing doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en worden vernietigd zodra de bewaartermijn geëindigd is.

Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?

ProHockey vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of misbruik. De website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om online dienstverlening te verbeteren. Bekijk hier ons cookiebeleid.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ProHockey worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 mei 2022.